Tvrdosť minerálu alebo vrypová tvrdosť je všeobecne schopnosť kryštálu odolávať poškodeniu kryštálovej plochy iným minerálom alebo predmetom. Tvrdosť je odpor, ktorý kladie určitý minerál vonkajšiemu mechanickému pôsobeniu.

Pre relatívne porovnanie tvrdosti minerálov sa používa Mohsova stupnica tvrdosti.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť