Tymolftaleín

chemická zlúčenina

Tymolftaleín je bázický indikátor (reaguje na zásady). V pevnom skupenstve má podobu bezfarebného prášku. V zásadách sa sfarbuje do tmavomodra. Tymolftaleín sa donedávna používal, ako preháňadlo. V dnešnej dobe sa od tohto využitia ustupuje. Tymolftaleín má zrejme karcinogénne účinky. Od pH 9,4 – 10,5 mení svoj bezfarebný stav na modrý.

Tymolftaleín
Tymolftaleín
Tymolftaleín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C28H30O4
Vzhľad bezfarebná tuhá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 430,54 g/mol
Teplota topenia 252 °C
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
08 - látka nebezpečná pre zdravie
NFPA 704
0
1
0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Využitie upraviť

Tymolftaleín (indikátor)
pod pH 9,3 nad pH 10,5
9,3 10,5

V chémii sa tymolftaleín využíva pri acidobázických titráciach. Nie je síce využívaný tak často, ako fenolftaleín, ale používa sa najmä pre jeho výrazné farebné zmeny.

Príklad upraviť

V kadičke je roztok kyseliny uhličitej (H2CO3) a tymolftaleínu (roztok je bezfarebný). Postupne začneme byretou do kadičky prilievať vodný roztok hydroxidu sodného (NaOH). Keď sa roztok v kadičke sfarbí namodro, určíme bod ekvivalencie titrácie.

Pozri aj upraviť