Tympanón je trojuholníková alebo polkruhová plocha nad priečelím monumentálnych budov a nad portálom, prípadne oknom. V ploche tympanónu býva reliéfna, ornamentálna alebo sochárska výzdoba, prípadne je prázdny. Častým motívom je reliéf alebo obrázky so sakrálnou tematikou. Príkladom je tympanón portálu Jákskeho Opátskeho kostola v Maďarsku. Na tomto portáli je vidieť reliéf sediaceho Ježiša na tróne a po jeho ľavici aj pravici sediaci anjel.

Tympanón vo francúzskom Burgundsku

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Tympanón

Pozri aj

upraviť