Typizácia

rozlišovacia stránka

Typizácia alebo typizovanie môže byť:

  • rozdelenie podľa typov
  • usmernenie činnosti na určitý okruh, druh, typ; určenie jednotných druhov, typov
  • tvorba typu, modelu
  • zachytenie/určenie/vyčlenenie charakteristických znakov niekoho/niečoho, ich zovšeobecnenie do typu, najmä v umeleckom diele, pozri napr. typizácia (umenie)
  • v stavebníctve, technike a výrobe:
    • súbor navzájom koordinovaných činností zameraných na vytváranie opakovane použiteľných projektov, pracovných alebo výrobných podkladov, zariadení, pomôcok a technologických postupov, pozri napr. typizácia (architektúra)
    • (spravidla normalizačná metóda, ktorej základom je) výber/určenie užšieho počtu druhov výrobkov z dosiaľ vyrábaných druhov podľa najvhodnejších parametrov a hosp. potreby, pozri typizácia (normalizácia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.