Typy sopečných erupcií

Sopečné erupcie sú najznámejší fenomén prejavu sopečnej činnosti. Rozdeľujú sa podľa intenzity na dva základné typy:

  • efuzívna erupcia - pokojná erupcia. Je charakteristická pokojným výlevom nízkoviskóznej lávy a malým, alebo skoro žiadnym obsahom rozpustených plynov v láve. Dobrým príkladom takéhoto typu erupcií sú havajské sopky, alebo Piton de la Fournaise na ostrove Réunion.
  • explozívna erupcia - ako už napovedá názov, je búrlivá, agresívna erupcia. Jej priebeh je ovplyvnený množstvom rozpustených plynov a vodných pár (volatíl) v magme. Počas výstupu z vulkanického komína na povrch sa tieto plyny uvoľnujú a vytvárajú obrovský tlak. Týmto tlakom sú roztavené kusy hornín vyvrhované z krátera. Ak sa k tomu pridá upchaté ústie sopečného kanála, tlak sa postupne zväčšuje, až dôjde k prerazeniu (podobný efekt ako otvorenie fľaše šampanského) a ničivej erupcii sprevádzanej deštrukciou stien vulkánu a vyvrhnutiu obrovského množstva (niekedy až 1 mil. ton) lávy, prachu, popola a iného pyroklastického materiálu do atmosféry (až do výšky 20 km) v priebehu niekoľkých sekúnd.
Erupcia sopky Pinatubo

V prípade, že vodné pary nie sú prítomné v pôvodnej magme, ale táto pri výstupe narazí na podzemnú vodu, vplyvom vysokých teplôt sa voda vyparí a vzniknutá para je motorom explózie. Takáto erupcia sa nazýva freatická, ak je v jej produktoch prítomné väčšie množstvo roztaveného materiálu, tak freatomagmatická. Freatické erupcie sú jedny z najničivejších sopečných erupcií. Za takúto erupciu sa považuje aj výbuch sopky Krakatoa v roku 1883.

Klasické rozdelenie upraviť

Podľa objemu, správania eruptujúcej lávy a vonkajších prejavov erupcie rozlišujeme nasledujúce typy (toto rozdelenie nie je striktné, sopečné erupcie často nesú znaky viacerých typov):

  • havajská, alebo trhlinová erupcia - pokojná erupcia tekutej lávy
  • vulkánska - vyvrhovanie kusov pevnej lávy (lávových bômb) a tvorba popolového mraku tvaru karfiolu
  • strombolská - pravidelné chrlenie žeravej hmoty z krátera
  • pélejská - prúdy rozžeravených častíc, pohybujúcich sa dolu svahom sopky
  • plínijská - veľká explozívna erupcia s obrovským pracho-popolovým mrakom

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť