Tyristor je polovodičová súčiastka slúžiaca k spínaniu elektrického prúdu (najčastejšie výkonových obvodov), fungujúci ako riadený elektronický ventil.

Schéma tyristorov a náhradné zapojenie z dvoch tranzistorov

Skladá sa zo štyroch vrstiev polovodiča v usporiadaní PNPN, takže v súčiastke sú tri P-N prechody. Je podobný dióde, obidve súčiastky majú dve hlavné elektródy - anódu a katódu, tyristor má navyše tretiu riadiacu elektródu. Na krajnej vrstve sú pripojené silové, na jednu z prostredných riadiaca elektróda. Pokiaľ na silové elektródy privedieme napätie, tyristor nevodí, až kým neprivedieme malé napätie aj na riadiacu elektródu. Potom sa tyristor lavínovite zopne a zotrváva vo vodivom stave, až dovtedy pokiaľ ním tečie prúd.

Je to veľmi účinný nástroj pre riadenie veľmi výkonných elektrických strojov. Najčastejšie sa používa v moderných elektrických lokomotívach pre pulznú reguláciu výkonu trakčných motorov pre jednosmerné napätie. K regulácii výkonu asynchrónnych motorov sa používajú vyspelejšie zariadenia IGBT.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Tyristor