Učenie

rozlišovacia stránka

Učenie môže byť:

  • v pedagogike: súbor procesov získavania skúsenosti sprevádzaného tvorbou či korigovaním pamäťového bohatstva, pozri učenie (pedagogika)
  • fyziológia: vytváranie nových nervových spojení (synapsii), ktorých výsledkom je pamäťová stopa, pozri učenie (fyziológia)
  • súhrn myšlienok, zásad mysliteľa, myšlienkového smeru, hnutia, náboženstva a podobne, náuka, pozri učenie (filozofia)
  • zastarano: učňovský pomer, pozri učeň
  • podľa N. Chomskeho postupná maturácia (dozrievanie) špecializovaného hardvéru
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.