Universal Transformation Format UTF-7 je forma popísaná pomocou RFC-1642.

Unicode
Kódovania
UTF-7 · UTF-8 · CESU-8 · UTF-16/UCS-2 · UTF-32/UCS-4 · UTF-EBCDIC · SCSU · Punycode · GB18030

UCS
Obojsmerný text
BOM
Han zjednotenie
Unicode a HTML
Unicode a e-mail
z  d  u

Ide o zápis Unicode znakov primárne určený pre použitie v elektronickej pošte. Internetová pošta momentálne (podľa definície RFC-822) podporuje len sedembitové ASCII, špecifikácia MIME (RFC-1521 a RFC-1522) rozširuje podporu na vybrané osembitové kódovania (napríklad rodinu štandardov ISO-8859-*). MIME však nezaraďuje Unicode medzi povolené znakové sady, ani nešpecifikuje, ako by malo byť zakódované, i napriek tomu, že myslí na pridávanie nových znakových sád. UTF-7 je forma, ktorá používa pre zápis Unicode znakov len ASCII hodnoty a je navrhnutá tak, aby zakódované dáta boli čo najlepšie čitateľné človekom; všetky podporované ASCII písmená nie sú teda kódované a reprezentujú priamo seba. Je tiež akceptovaný fakt, že niektoré systémy (napríklad systémy používajúce EBCDIC) nedokážu spracovať dokonca ani celé ASCII, takže Unicode znaky sú zapísané tak, aby výsledok bol čitateľný na akomkoľvek systéme.