Uhlopriečka (rozlišovacia stránka)

rozlišovacia stránka

Uhlopriečka môže byť:

  • v geometrii: úsečka spájajúca dva rôzne nesusediace vrcholy mnohouholníka alebo mnohostena, pozri uhlopriečka
  • pre displeje a LCD: priečny rozmer zobrazovanej plochy, pozri pod monitor LCD
  • pre obrazovky (CRT): najväčší rozmer obrazovky, pozri pod obrazovkový monitor
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.