Uhlová sekunda[1][2] (iné názvy: sekunda[1][2]; najmä v astronómii: oblúková sekunda[3]; zriedkavo: sekunda uhla[4], šesťdes(i)atinná sekunda[2][5]; značky: ″, sec [2], v astronómii: as [6]) je jednotka uhlovej miery. 1 uhlová sekunda je rovná 1/60 uhlovej minúty a 1/3 600 stupňa uhla alebo 1/1 296 000 ≈ 7,7×10-7 celého uhla veľkého 360 stupňov.

Je to uhlový priemer objektu s priemerom jednej jednotky zo vzdialenosti 360×60×60/(2π) ≈ 206,265 jednotky, čiže napr. 1 cm z asi 2,1 km alebo 1 astronomická jednotka z 1 parseku, čo je zároveň definícia parseku.

1 radián ≈ 206 265 uhlovej sekundy.

Symbol pre uhlovú sekundu je dvojitá zahnutá čiarka (″) (U+2033, ″). Jedna uhlová sekunda by bola 1″ (alebo 1). Dvojitá zahnutá čiarka sa tiež používa na označenie palca: toto môže v istých kontextoch spôsobiť nedorozumenie. Ako náhrada za za dvojitú zahnutú čiarku sa často používa znak úvodzoviek (“).

V anglosaskej literatúre môže byť použitá skratka arcsec (z angl. arcsecond), ale nemala by sa zamieňať s trigonometrickou funkciou arc secant, ktorá má rovnakú skratku.

  1. a b 206/2000 Z.z. - vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zo 16. júna 2000 o zákonných meracích jednotkách
  2. a b c d EISENREICH, Günther, SUBE, Ralf et al. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko- slovenský slovník (1-2). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982.
  3. HAJDUK, Anton, ed. a ŠTOHL, Ján, ed. Encyklopédia astronómie. Bratislava: Obzor, 1987. (rôzne strany)
  4. smernica Rady z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS - Príloha - Kapitola 1 - bod 2
  5. šesťdesiatiný. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
  6. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2018-06-18]. Dostupné online. Archivované 2019-06-10 z originálu.