Umelecký artefakt je hmotná, faktická podoba umeleckého výtvoru

  • hudobným artefaktom je napr. znejúce hudobné dielo a opus sa voči nemu javí ako artefakt potenciálny. Existuje teda rad nie celkom identických artefaktov (podľa jednotlivých naštudovaní a ich predvedení, vrátane predvedení reprodukovaných; obdobná situácia je vdivadle a v scénických umeniach.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.