Universal Disk Format

Universal Disk Format (UDF) je súborový systém používaný prevažne na DVD nosičoch. Je to nástupca ISO 9660, s ktorým nie je spätne kompatibilný (môžu však vzájomne koexistovať na jednom disku). Oproti svojmu predchodcovi napríklad nemá problémy s maximálnou veľkosťou súborov, ktorá je u ISO 9660 buď 2 GB alebo 4 GB podľa implementácie. Výnimkou sú však DVD Video disky, ktoré kvôli zníženiu nárokov na elektroniku DVD prehrávačov vymedzujú maximálnu veľkosť súborov na DVD Video disku na 1 GB. Preto sú filmové stopy, ktoré zaberajú viac, rozdelené do viacerých menších 1 GB súborov.