Utečenec je človek, ktorý nedobrovoľne odchádza zo svojej rodnej krajiny alebo krajiny, kde žil, pretože je prenasledovaný, alebo je v krajine zlá politická situácia a vojna. Zatiaľ čo emigrant odchádza za lepšou možnosťou, utečenec je nútený opustiť krajinu lebo je v ohrození života. Podľa oficiálnych kritérií je utečenec cudzinec, ktorému sa priznalo postavenie utečenca z dôvodu opodstatnenej obavy z prenasledovania pre rasovú, národnostnú alebo náboženskú príslušnosť, pre príslušnosť k určitej sociálnej skupine alebo pre zastávanie určitých politických názorov, pre ktoré sa cudzinec nechce alebo nemôže vrátiť do štátu, ktorého má štátne občianstvo, či do štátu svojho posledného trvalého pobytu[1].

Nemeckí utečenci z Východného Berlína, pred registračným úradom.

Referencie upraviť

  1. Utečenec - Slovenská terminologická databáza [online]. data.juls.savba.sk, [cit. 2010-06-16]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť