Utrechtská únia starokatolíckych cirkví

Utrechtská únia starokatolíckych cirkví je spoločenstvo združujúce niekoľko starokatolíckych cirkví. Je v plnom sviatostnom spoločenstve s Anglikánskym zväzom cirkví, Nezávislou filipínskou cirkvou a Švédskou (evanjelickou) cirkvou.

Medzinárodné logo starokatolíckych cirkví

Dejiny upraviť

Po tom čo sa po niekoľkých historických etapách v rôznych obdobiach z rôznych reformných katolíckych prúdov sformovalo starokatolícke hnutie, v roku 1889 vznikla tzv. Utrechtská únia. Išlo o spoločenstvo v ktorom boli združené nemecká, švajčiarska aj holandská starokatolícka cirkev.

Dnes Utrechtská únia združuje starokatolícke cirkvi v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Holandsku, Česku a Poľsku a inde.

Členské cirkvi upraviť

Utrechtská únia na Slovensku upraviť

V roku 2004 Starokatolícka cirkev na Slovensku opustila Utrechtskú úniu. Podľa vlastných slov pre nesúhlas s kňazským svätením žien a litirgickým požehnávaním párov rovnakého pohlavia, ku ktorým pristúpili starokatolícke cirkvi v nemecky hovoriacich krajinách a v Holandsku. Podľa slov Utrechtskej únie bola vylúčená, kedže jej vtedajší biskup Augustín Bačinský prijal biskupskú vysviacku od Antónia José da Costa Raposa, biskupa Apoštolskej episkopálnej cirkvi v Portugalsku (dnes zvanej Starokatolícka cirkev v Portugalsku), ktorého Utrechtská únia považuje za tzv. vakantného biskupa (biskupa vysväteného neregulárnym spôsobom).

Od roku 2004 na Slovensku nepôsobila žiadna cirkev s členstvom v Utrechtskej únii. V roku 2016 na Slovensku začala misíjne pôsobiť česká starokatolícka cirkev pod názvom Starokatolíci v Bratislave. V roku 2020 bolo spoločenstvo Starokatolíci v Bratislave premenované na Starokatolícku delegatúru Utrechtskej únie na Slovensku. Toto spoločenstvo vedie kňaz Martin Kováč, nie je štátom registrovanou cirkvou a netvorí jeden celok so Starokatolíckou cirkvou na Slovensku.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť