Väz alebo väzy (tiež šija, tylo) je zadná časť krku stavovcov.