Védánta (filozofická škola)

Védánta (zo sanskr. zakončenie, zavŕšenie véd) je jedna zo šiestich škôl (daršan) klasickej indickej filozofie, nábožensko-filozofické učenie, ktoré vzniklo na základe upanišád. Védánta má dôležité postavenie vo filozofii hinduizmu.

Védánta je koniec véd: stanovisko stúpencov upanišád; je to systematické spracovanie divergujúcich učení upanišád pod vrcholným pojmom brahmanu; jediné doteraz životaschopné učenie starých indických systémov.

Základné poučky védánty prvý raz vyložil Bádarájana vo svojich Védánta-sútrach (Brahmasútra). Védantu ďalej rozvíjali komentáre k tomuto dielu a k upanišadám najmä od Šankaru.

Vo védánte existujú tri smery: advaita, višišta-ádvaita a dvaita.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.