Východ (svetová strana)

svetová strana

Východ je jedna zo svetových strán. V čase jarnej a jesennej rovnodennosti, čiže v dátumoch 21. marca a 23. septembra Slnko vychádza presne na tejto svetovej strane. V čase od 21. 3. do 23. 9. vychádza Slnko o niečo severnejšie ako je východ, v čase od 23. 9. do 21. 3. vychádza o niečo južnejšie. Na kompase býva východ označený písmenom E (anglicky East = východ).

Ružica kompasu

Výrazom Východ sa označujú aj východné krajiny, ako Čína, India, Japonsko, Kórea atď. Kultúru, jazyk, dejiny týchto krajín skúma okrem iných aj orientalistika.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.