Východná Ázia

Východná Ázia je subregión Ázie, ktorý môže byť definovaný geograficky alebo kultúrne. Geograficky zaberá okolo 6 640 000 km² alebo 15 % rozlohy Ázie.

Východná Ázia definovaná geograficky
Východná Ázia definovaná kultúrne

Do Východnej Ázie definovanej geograficky patria tieto štáty:

Do Východnej Ázie definovanej kultúrne patria spoločnosti týchto štátov:

Východnú možno geograficky charakterizovať ako oblasť na východ od výrazného pásma veľhôr a veľkých púští rozdeľujúcich Áziu zo severu na západ, rasovo je to hlavne domovina mongoloidného človeka, kultúrne je to oblasť civilizácie s primárnou a jednotiacou úlohou čínskej kultúry a čínskeho písma.

Iné projektyUpraviť