Východná provincia (slovenská cirkevná provincia)

Východná provincia je označenie slovenskej cirkevnej provincie Rímskokatolíckej cirkvi, ktorej metropolitnou arcidiecézou je Arcibiskupstvo Košice. Ako sufragánne diecézy sú do nej začlenené Biskupstvo Rožňava a Biskupstvo Spišské Podhradie. Provincia vznikla dekrétom Pastorali quidem permoti Jána Pavla II. 31. marca 1995 rozdelením dovtedajšej cirkevnej provincie, ktorá existovala od roku 1977, na Košickú provinciu, ktorá bola neskôr premenovaná na Východnú a Bratislavsko-trnavskú, ktorá bola premenovaná na Západnú.[1]

Mapa cirkevných provincií na Slovensku

Reorganizácia slovenských diecéz v roku 2008 sa Východnej provincie týkala len okrajovo. Jediná zmena, ktorá sa udiala, bola pričlenenie dekanátu Brezno k Rožňavskej diecéze.[2]

Referencie

upraviť
  1. HOLEČKO, Miroslav. Cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike [online]. 1998, [cit. 2019-10-04]. Dostupné online.
  2. UJLACKÝ, Tibor. Reorganizácia slovenských diecéz [online]. [Cit. 2019-10-04]. Dostupné online.