Východné Karpaty (bez Južných Karpát)

Východné Karpaty sú provincia Karpát. Zodpovedajú časti Karpát medzi Západnými Karpatmi a Južnými Karpatmi a Transylvánskou panvou.

Východné Karpaty
Pohorie
Pohľad na vrch Hoverla (2 061 m n. m.)
Štáty Slovensko Slovensko,  Poľsko Poľsko,  Ukrajina Ukrajina,  Rumunsko Rumunsko
Nadradená
jednotka
Karpaty
Podradené
jednotky
Vnútorné Východné Karpaty
Vonkajšie Východné Karpaty
Najvyšší bod Pietrosul
 - výška 2 303 m n. m.
Rozloha 14 500 km² (1 450 000 ha)
Orogenéza/vrásnenie Alpínske vrásnenie
Východné Karpaty (3/4) označené hnedou farbou
Východné Karpaty (3/4) označené hnedou farbou
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Geografia

upraviť

Hranica medzi Západnými a Východnými Karpatmi prebieha na Slovensku a v Poľsku cez Lupkovský priesmyk v Laboreckej vrchovine, na východnom úpätí Ľubovnianskej vrchoviny, Čergova, na severnom okraji Slanských vrchov a južnej päte Vihorlatských vrchov. Južný koniec sa stáča k západu a v sedle Predeal v Rumunsku sa stýkajú s Južnými Karpatmi. Vo Východných Karpatoch leží najvyšší vrch Ukrajiny Hoverla (2 061 m n. m.), absolútne najvyšším bodom tejto časti Karpát je rumunský Pietrosul (2 303 m n. m.).

Delenie

upraviť

Východné Karpaty sa členia na:[1]

Geológia

upraviť

Geologické členenia kladú hranicu Západných a Východných Karpát konvenčne do doliny rieky Uh, alebo hornádsky zlomový systém.

Karpatský oblúk sa v oblasti Východných Karpát zužuje do šírky 120 km. Zredukovaný je i počet hlavných tektonických jednotiek. Chýbajú predovšetkým staršie paleozoické masívy kryštalinika. Nachádza sa tu pruh flyšového pásma, bradlového pásma a tiež oblasť neovulkanitov[2].

Referencie

upraviť
  1. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2018-12-31]. Dostupné online.
  2. Vladár, J. a kolektív, 1982: Encyklopédia Slovenska VI. zväzok: písmená T — Ž. Veda, Bratislava, s. 388