Východná katolícka cirkev

Východná katolícka cirkev (iné názvy: katolícka cirkev/katolíci východného obradu, uniati, východná cirkev zjednotená s Rímom) je niektorá z východných kresťanských cirkví, ktoré sú, rovnako ako rímskokatolícka cirkev, súčasťou katolíckej cirkvi, uznávajú za svoju hlavu rímskeho pápeža a ich vierouka je identická s vieroukou rímskokatolíckej cirkvi. Pri bohoslužbách však na rozdiel od rímskokatolíckej cirkvi nepoužívajú rímsky obrad, ale svoje vlastné východné obrady. Ďalším rozdielom je, že v právnej oblasti nepodliehajú Kódexu kánonického práva rímskej cirkvi, ale sa riadia vlastným kánonickým právom. Jeho základným prameňom je Kódex kánonov východných cirkví (účinný od r. 1991), ktoré môže byť doplnené partikulárnym právom.

Článok zo série
Východné katolícke cirkvi

Debata medzi katolíkmi a orientálnymi kresťanmi v 13. storočí

Tradícia alexandrijská
Etiópska  · Eritrejská  · Koptská
Tradícia antiochijská
Maronitská · Sýrska · Sýrsko-malankarská
Tradícia arménska
Arménska
Tradícia chaldejská
Chaldejská · Sýrsko-malabarská
Tradícia konštantínopolská
Albánska · Bieloruská · Bulharská
Grécka · Chorvátska · Italo-albánska
Macedónska · Maďarská
Melchitská · Rumunská · Rusínska
Ruská · Slovenská · Ukrajinská

Vznik východných katolíckych cirkví

upraviť

Východné katolícke cirkvi vznikali väčšinou pripojením sa nekatolíckych východných cirkví alebo ich častí ku Katolíckej cirkvi, pričom prijali jej učenie vrátane primátu pápeža, ale zachovali si východný obrad a ďalšie špecifiká (napr. možnosť vysviacky ženatých mužov za kňazov). Príkladom takéhoto zjednotenia je napríklad Brest-Litovská únia z roku 1596, ktorou sa zjednotila s Katolíckou cirkvou časť pravoslávnych kresťanov na Ukrajine a v Bielorusku a ktorej vďačí za svoju existenciu napr. dnešná Ukrajinská gréckokatolícka cirkev, ktorá je najväčšou spomedzi východných katolíckych cirkví.

Hierarchické stupne východných katolíckych cirkví

upraviť

Kódex kánonov východných cirkví rozoznáva štyri hierarchické stupne východných katolíckych cirkví, pričom čím vyšší je stupeň jednotlivej cirkvi, tým väčšia je jej vnútorná autonómia od Vatikánu v niektorých otázkach. Najvyšší stupeň predstavuje patriarchálna cirkev na čele s patriarchom, nasleduje väčšia arcibiskupská cirkev na čele s väčším arcibiskupom, metropolitná cirkev vlastného práva na čele s arcibiskupom a metropolitom a napokon ostatné cirkvi vlastného práva.[1]

Situácia na Slovensku

upraviť

Na Slovensku je v súčasnosti jedinou východnou katolíckou cirkvou Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorá má na území Slovenska prešovskú metropoliu pozostávajúcu z:

Zoznam východných katolíckych cirkví podľa obradov

upraviť
 
Krajiny, ktoré majú ústredie východných katolíckych partikulárnych cirkví (červená: byzantský obrad; zelená: alexandrijský obrad; žltá: ostatné obrady - západosýrsky obrad, východosýrsky obrad a arménsky obrad; modrá: všetky ostatné krajiny, ktoré sú úplne alebo čiastnočne pokryté štruktúrami východných katolíckych cirkví)

Cirkvi sú zoradené podľa príslušnosti k jednotlivým obradom, ktoré sú rozčlenené do obradových tradícií, a podľa hierarchického stupňa. V zátvorke sú uvedení ich najvyšší predstavitelia s uvedením roku narodenia a sídla.[2][3][4]

 1. Tradícia alexandrijská:
 2. Tradícia antiochijská:
  • západosýrsky obrad
   • Sýrsko-katolícka cirkev (patriarcha Antiochie Ignatius Josef III. Younan, nar. 1944, sídlo – Charfet, Libanon) – rozšírená najmä v Sýrii, Iraku a Libanone. Počet členov (2005): 123 668.
   • Sýrsko-malankarská katolícka cirkev – Počet členov (2005): 402 702.
    1. väčšie arcibiskupstvo Trivandrum (väčší arcibiskup Trivandrumu Baselios Cleemis Thottunkal, nar. 1959, sídlo: Trivandrum, India) – rozšírená najmä v indickom štáte Kérala.
    2. Apoštolský exarchát Spojených štátov amerických (apoštolský exarcha – biskup Thomas Eusebios Naickamparampil, nar. 1961; sídlo: New York, USA) – exarchát nie je podriadený väčšiemu arcibiskupovi Trivandrumu ale priamo Svätej stolici[5]
  • maronitský obrad
   • Maronitská cirkev (patriarcha Antiochie Bišára Butros al-Rahi, nar. 1940, sídlo: Bkerke, Libanon) – rozšírená najmä v Libanone a v diaspóre. Počet členov (2005): 3 107 344.
 3. Tradícia arménska:
 4. Tradícia chaldejská:
  • chaldejský (východosýrsky) obrad
   • Chaldejsko-katolícka cirkev (patriarcha Babylonu Louis Raphaël I. Sako, nar. 1948, sídlo – Bagdad, Irak) – rozšírená najmä v Iraku. Počet členov (2005): 358 682.
  • sýrsko-malabarský obrad
   • Sýrsko-malabarská katolícka cirkev (väčší arcibiskup Ernakulamu-Angamaly Mar Giwargis Alencherry, nar. 1945, sídlo: Ernakulam, India) – rozšírená najmä v Indii – najviac v štáte Kérala. Počet členov (2005): 3 699 142.
 5. Tradícia konštantínopolská:

Referencie

upraviť
 1. porov. Rozdelenie Cirkví podľa jednotlivých tradícií (zoe.sk), Rozdelenie Cirkví podľa jednotlivých tradícií Archivované 2012-01-23 na Wayback Machine (grkatpo.sk)
 2. Rozdelenie Cirkví podľa jednotlivých tradícií (zoe.sk), Rozdelenie Cirkví podľa jednotlivých tradícií Archivované 2012-01-23 na Wayback Machine (grkatpo.sk)
 3. biskupi na čele jednotlivých cirkví: The Hierarchy of the Catholic Church, GCatholic; prehľad synod biskupov východného obradu: Eastern-Rite Synods of Bishops
 4. Údaje o počte veriacich sú podľa Eastern Catholic Churches Statistics ak nie je uvedené ináč.
 5. Apostolic Exarchate of United States of America - Syro-Malankar (Antiochian) [online]. [Cit. 2015-11-13]. Dostupné online. Archivované 2014-02-21 z originálu.
 6. Other Eastern Catholic Communities (b. Belarusans) + Other Eastern Catholic Communities - 2

Externé odkazy

upraviť
 • Zdroj údajov o počte členov jednotlivých cirkví: CNEWA