Východní Slovania sú časť Slovanov, ktorá hovorí východoslovanskými jazykmi.

Ruské dievča s jahodami v národnom kroji

Patria sem tieto národy:

Pozri aj upraviť