Otvoriť hlavné menu
Mapa východného bloku v rokoch 1948 – 1989

Východný blok alebo sovietsky blok je neformálne pomenovanie Sovietskeho zväzu a jeho spojencov v strednej a východnej Európe (Bulharska, Česko-Slovenska, Východného Nemecka, Maďarska, Poľska, Rumunska a do roku 1960 aj Albánska), ktoré sa používalo počas studenej vojny.

Označenie Východný blok sa tiež zvyklo používať pre členské štáty Varšavskej zmluvy alebo Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP). Spojenci Sovietskeho zväzu mimo východnej Európy ako Mongolsko, Kuba, Vietnam, alebo Severná Kórea boli tiež často nazývané štátmi Východného bloku.