Východný blok (skrátene Východ) alebo sovietsky blok je neformálne pomenovanie Sovietskeho zväzu a jeho spojencov v strednej a východnej Európe (Bulharska, Česko-Slovenska, Východného Nemecka, Maďarska, Poľska, Rumunska a do roku približne 1960 aj Albánska), ktoré sa používalo počas studenej vojny.

Mapa východného bloku v rokoch 1948 – 1989

Vznik a názov upraviť

Spojenectvo týchto krajín vyplynulo z víťazstva Sovietskeho zväzu (ZSSR) v druhej svetovej vojne, čím získal postavenie superveľmoci a so svojimi bývalými vojnovými spojencami (Západ alebo Západný blok) sa dohodol po skončení vojny (jaltská konferencia, Postupimskej konferencii) na rozdelení sfér vplyvu. Spod priameho sovietskeho vplyvu sa neúspešne pokúšali dostať v roku 1953 vo Východnom Nemecku a v roku1956 v Poľsku (povstanie v Poznani) a Maďarsku. Po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska v auguste 1968 nastúpila politická normalizácia, ktorú so sebou priniesla Brežnevova doktrína takzvanej obmedzenej suverenity. Sovietsky zväz otvorene vyjadril zámer intervenovať v ktorejkoľvek krajine Varšavskej zmluvy, ak v nej dôjde k zavedeniu „buržoázneho“ pluralitného systému. Západ preto označoval krajiny pod sovietskym vplyvom hanlivo ako satelitné štáty alebo satelity. Rozdelenie na dva nepriateľské bloky v rokoch 1946 a 1947 keď vznikla železná opona sa takto prejavovalo ideologicky. Západ hovorili o boji demokracie s diktatúrou a ZSSR o boji kapitalizmu so socializmom. Vo východnom bloku, boli podľa vlastnej terminológie, boli socialistické, komunistické a ľudovo demokratické krajiny, pod vedením komunistických a robotníckych strán budujúce (lepšiu) beztriednu spoločnosť (pozri komunizmus) založenú na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov.

Označenie Východný blok sa tiež zvyklo používať pre členské štáty Varšavskej zmluvy alebo Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP). Spojenci Sovietskeho zväzu mimo východnej Európy ako Mongolsko, Kuba, Vietnam, alebo Severná Kórea boli tiež často nazývané štátmi Východného bloku.

V krajinách východného bloku bolo uplatňované tzv. plánované hospodárstvo a v krajinách západného bloku bolo trhové hospodárstvo. Po skončení 2. svetovej vojny Rakúsko zaostávalo za ČSR o 28 rokov. Ešte v roku 1950 bolo HDP na hlavu v ČSR vyššie ako v Rakúsku. V roku 1989 a dosiahol tento ukazovateľ v ČSR už len 58 % Rakúska.[1]

Zoznam krajín upraviť

Stredná a východná Európa ako geografické označenie upraviť

Počas studenej vojny sa európski sateliti ZSSR nazývali nie celkom geograficky presne východná Európa, rusky Восточная Европа, anglicky Eastern Europe. Po rozpade východného bloku v rokov 198990, sa začal používať pre väčšinu predtým satelitných štátov súhrnný pojem stredná a východná Európa (používa sa skratka CEE, z anglického Central and Eastern Europe[2]).

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. PETŘÍČEK, Martin. Jak Čechům ujel vlak. Komunistické poučky o řízení ekonomiky selhaly. iDNES.cz (Praha: MAFRA), 2019-04-14. Dostupné online [cit. 2019-08-21].
  2. OECD Glossary of Statistical Terms – Central and Eastern European Countries (CEECs) Definition [online]. stats.oecd.org, [cit. 2019-08-21]. Dostupné online.

Ďalšia literatúra upraviť