Výklad (práva) alebo interpretácia (práva) je výklad obsahu právnej normy; výklad práv vyplývajúcich z určitých právnych vzťahov.

Pri výklade obsahu právnej normy treba postupovať tak, aby sa vykladajúci dopátral pravého obsahu právnej normy.

Pre výklad práv a povinností vyplývajúcich z právnych úkonov platia vykladacie pravidlá ustanovené v Občianskom zákonníku.


Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.