!

Výkričník (!) je interpunkčné znamienko, ktoré sa zvyčajne používa po citoslovci alebo po výkriku, ktorý poukazuje na silné pocity alebo vysokú hlasitosť - krik, alebo zdôrazňuje a často označuje koniec vety, napríklad: „Pozri sa!“.

Ďalšie využitia výkričníku:

  • V matematike označuje faktoriálnu operáciu.
  • Niekoľko počítačových jazykov používa "!" na začiatku výrazu na označenie logického nesúhlasu: napr. "!A" znamená "logický nesúhlas A", nazývanú taktiež "nesúhlasné A".
  • Niektoré jazyky používajú "!" ako označenie súhlasu pri kliknutí.