Výmena je v šachu najčastejší spôsob odstránenia kameňov zo šachovnice. Vzniká tak, že si súperi navzájom v za sebou idúcich ťahoch zoberú kameň rovnakej hodnoty. Napríklad:

  • 1. e4 c6
  • 2. d4 d5
  • 3. exd5 cxd5

Došlo k výmene pešiakov.

Ak dôjde k niekoľkým po sebe nasledujúcim výmenám, vzniká hromadná výmena.

Výmena je dôležitý činiteľ vo všetkých štádiách partie.

  • Hráč, ktorý má materiálnu prevahu, sa snaží pomocou výmien zjednodušiť hru, lebo v jednoduchej pozícii sa obvykle materiálna prevaha dá ľahšie uplatniť k výhre. Ale pozor na výmeny pešiakov. Bez pešiakov sa často stáva, že materiálna výhoda k výhre nestačí.
  • Naopak hráč, ktorý má materiálnu nevýhodu, by sa mal výmenám figúr vyhýbať a snažiť sa o výmeny pešiakov. Táto zásada platí hlavne v koncovkách.
  • Hráč, ktorý je odkázaný na obranu pri materiálnej rovnováhe, sa často pomocou výmien snaží uľahčiť si situáciu.