Výmena obyvateľstva

Výmena obyvateľstva je presídlenie obyvateľstva dvoch alebo viacerých štátov alebo geografických celkov v opačných smeroch uskutočnené približne v rovnakom čase. Presídľovanie obyvateľstva sa dotklo desiatok miliónov ľudí na celom svete. Obzvlášť to platí pre národnostne rôznorodú Európu, kde neustále dochádzalo ku presídleniam menšinových častí obyvateľstva.[1]

Najväčší vplyv na výmenu obyvateľstva mali najmä vojnové udalosti a ich konečné výsledky.[2]

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Ján Štefanica: Odsuny a výmeny skupín obyvateľstva európskych štátov v prvej polovici 20. storočia, Historia et theoria iuris, Roč. 2, č. 4 (2010), s. 78-93 Dostupné online.
  2. Ján Štefanica: Problematika právneho postavenia národnostných menšín v európskom priestore po ukončení II. svetovej vojny a riešenie tejto otázky, Historické právne systémy a integrácia Európy, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011 S. 155-161