Výnimočný stav

Výnimočný stav je stav ohrozenia štátu vyhlásený štátnymi orgánmi pre celý štát alebo jeho časť vzhľadom na výnimočné udalosti, ktoré tam nastali.[1] Často sa pri ňom vyhlasuje stanné právo.

Dôvody vyhlásenia:

  • prírodná katastrofa
  • ohrozenie bezpečnosti štátu (občianska vojna, napadnutie)
  • udržanie sa pri moci (napr. v Poľsku roku 1981)

ReferencieUpraviť

  1. výjimečný stav. In: Malá československá encyklopedie VI Š-Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 647-648.