Výraz (psychológia)

Výraz je vonkajšie vyjadrenie vnútorného (najmä myšlienkového alebo emocionálneho) stavu človeka; súhrn fyzických prejavov a pohybov, ktorými sa oznamujú a zobrazujú psychické stavy človeka.

V 19. stor. vzniklo učenie o výrazových pohyboch tvárových svalov, končatín, celého tela zvané aj výrazopis (nem. Ausdruckskunde), výrazový postup (nem. Ausdrucksverfahren) a metafyzika výrazu

ZdrojeUpraviť