Výron koronálnej hmoty

Výron koronálnej hmoty (angl. coronal mass ejection, skrátene CME) je uvoľnenie veľkého množstva materiálu zo slnečnej koróny do okolitého priestoru. Úzko súvisí so slnečnými erupciami. Vyvrhnutá hmota je v skupenstve plazmy, pozostáva teda hlavne z protónov a elektrónov. Vyvrhnutá koronálna hmota je preto zvýšeným tokom slnečného vetra.

Výron koronálnej hmoty

Pokiaľ častice vyvrhnuté do vesmíru pri výrone koronálnej hmoty zasiahnu Zem, väčšina z nich sa zachytí v magnetickom poli Zeme. Častice, ktoré preniknú cez magnetické pole Zeme spôsobujú geomagnetické búrky sprevádzané vysokou poruchovosťou počítačov, poruchami komunikácie s družicami vrátane GPS až výpadkami elektrického prúdu. Ako sprievodný úkaz sa pritom môže objaviť polárna žiara. V dôsledku výronov koronálnej hmoty sa v slnečnej plazme formujú tzv. magnetické oblaky, ktoré sa šíria v slnečnom vetre a pred nimi sa tvoria rázové vlny.