Výtrusné rastliny (lat. Sporophyta, Sporophytae) môže byť:

Zdroj upraviť

  1. Pozri zdroje v článku výtrusné rastliny (Cryptogamia).
  2. rastliny výtrusné. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník M – R . 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-708-2. s. 861
  3. [1]
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.