Vývoz alebo export je:

  • a) činnosť, ktorej cieľom je predaj statkov (tovarov alebo služieb a podobne) do zahraničia
  • b) export aj: tovar vyvezený touto činnosťou
  • c) v národnom účtovníctve a makroekonómii: celkový objem statkov (tovarov alebo služieb), ktorý určité národné hospodárstvo (štát) dodalo za určitý čas do zahraničia

Pozri aj

upraviť