Všeobecná cirkulácia atmosféry

Všeobecná cirkulácia atmosféry je prevládajúce prúdenie vzduchu v rozsiahlej oblasti zemského povrchu.

Obrázok zobrazuje tri hlavné cirkulačné systémy - tropickú(pasátovú) cirkuláciu, cirkuláciu v miernych a polárnych zemepisných šírkach.

Hlavným dôvodom vzniku všeobecnej cirkulácie vzduchu je:

  • nerovnomerná intenzita radiácie zemského povrchu,
  • nehomogenita zemského povrchu(rozloženie morí, oceánov a pevniny),
  • rotácia Zeme (Coriolisova sila),
  • trenie vzduchu pri prúdení,

Všeobecná cirkulácia vzduchu je charakteristická:

  • horizontálny pohyb vzduchu je rýchlejší ako vertikálny,
  • zonálne prúdenie prevláda nad meridionálnym,
  • je charakteristická vírivým pohybom, nie stacionárnym.

Na lepšie pochopenie globálnej cirkulácie vzduchu sa používajú tri modely atmosféry:


Pozri ajUpraviť