Všeobecné je:

  • týkajúce sa druhu; opak pojmov individuálne alebo jednotlivé; súvislosť všeobecného s jednotlivým sprostredkúva zvláštne.
  • universale
  • podľa Aristotela druhé podstaty, rody, druhy – nejestvuje samo osebe, ale len 'na veciach' a 'vo veciach', prvých podstatách. Toto všeobecné je v nich uskutočnené a individualizované, a dá sa o nich vypovedať ako spoločný rodový či druhový tvar, druhá podstata.
  • pozitivizmus obhajuje názor, že všeobecné je len kreáciou rozumu

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.