Vajíčko (botanika)

Vajíčko (iné názvy: rastlinné vajíčko, ovulum, ovula, ovum) je pri semenných rastlinách mnohobunkový útvar v kvete (pri krytosemenných rastlinách presnejšie v semenníku), ktorý slúži ako samičí pohlavný orgán. Obsahuje vajcovú bunku. Po oplodnení sa vajíčko mení na semeno.

Schematický nákres vajíčka semenných rastlín

Vajíčko vyrastá na plodoliste alebo na sporangiu stonkového pôvodu (megasporangiofóre).[1]

Časti vajíčka u krytosemenných rastlín (tu zoradené zhora nadol v prípade priameho vajíčka) [2][3][4][5]:


Delenie podľa polohy:

  1. vajíčko. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 763.
  2. Samenanlage; Embryosack; Blüte. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
  3. vajíčko. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 763. ; zárodočný miešok. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 807.
  4. Terminologický slovník biológie rastlín. [1]
  5. vajíčko; kvet; vajíčkový obal. In: BETINA, Vladimír et al. Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor, 1975. S. 506, 254