Valach (kôň)

Valach je kastrovaný žrebec u koňovitých. Väčšinou sa využíva ako ťažný kôň.

valach