Valec je rotačné teleso, ktoré vznikne rotáciou obdĺžnika s rozmermi r, h okolo jednej z jeho strán.

Rotačný valec, r je polomer a h je výška.

Miery:

  • objem:
  • povrch/obsah:

Iné projekty

upraviť