Varechovský potok (prítok Kysuce)

Varechovský potok[1] je potok v regióne Kysuce na území obce Vysoká nad Kysucou v okrese Čadca v Žilinskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Turzovská vrchovina v geomorfologickom podcelku Zadné vrchy.[2] Je ľavostranným prítokom Kysuce a má dĺžku 1,7 km. Je vodným tokom IV. rádu.

Varechovský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Žilinský kraj
Okres Čadca (okres)
Obec Vysoká nad Kysucou
prameň Vysoká nad Kysucou
 - poloha Pokrývky (samota)
 - výška 724 m
 - súradnice 49°23′00″S 18°28′58″V / 49,3832°S 18,4827°V / 49.3832; 18.4827
Ústie Kysuca
 - poloha Vysoká nad Kysucou
 - výška 560 m
 - súradnice 49°22′27″S 18°30′02″V / 49,3743°S 18,5006°V / 49.3743; 18.5006
Dĺžka 1,7 km
Rád toku IV.
Hydrologický identifikátor 4-21-06-6279
poloha ústia
poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v 724 m n. m. v poľnohospodárskom extraviláne na južnom okraji samoty Pokrývky v západnej časti územia obce Vysoká nad Kysucou.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie juhovýchodným smerom, vteká do lesného extravilánu, smer si zachováva až do svojho ústia, v 588 m n. m. vteká do poľnohospodárskeho extravilánu, tečie okrajom intravilánu obce Vysoká nad Kysucou, v 565 m n. m. podteká železnicu a za ňou i cestu z Čadce do Makova, v 560 m n. m. ústi do Kysuce ako jej ľavostranný prítok. Varechovský potok nemá prítoky.[3]

Pôvod názvu upraviť

Motivant názvu vodného toku Varechovský potok na území obce Vysoká nad Kysucou v období pomenovacieho procesu nie je jednoznačný. S najväčšou pravdepodobnosťou motivantom je osobné meno Varecha, s ktorým súvisí i názov vrchu Varechovka, ktorý je situovaný v juhovýchodnom cípe územia susednej obce Korňa asi 300 m od obecnej hranice medzi obcami Vysoká nad Kysucou a Korňa. Je potrebný ďalší výskum. Zo slovného základu Varechovci rozšírením o formant -ský a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena v podobe Varechovský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[4][5][6] V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Varechovský potok nie je jedinečným hydronymom; homonymnný názov potoka je už v povodí Oľky.

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-05-14]
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-05-06]
  3. Priebeh vodného toku Varechovský potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-05-12].
  4. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 11, 108, 188. 079-902-87 NVA
  6. Geografické názvy okresu Čadca A40. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, GK-1634/1994 z 3.6.1994. 78 s. S. 24, 53, 54, 67, 70. [cit. 2022-05-14.]