Varieta

rozlišovacia stránka projektov Wikimedia

Varieta alebo odroda môže byť:

 • v biológii, poľnohospodárstve a pod.:
  • v systematickej taxonómii v botanike (a zastarano resp. zriedkavo aj v zoológii): slovenský ekvivalent taxonomickej kategórie, ktorá má latinský názov “varietas” (t.j. taxonomická kategória nižšia ako poddruh či plemeno a vyššia ako forma, v zoológii v niektorých prípadoch aj obdoba poddruhu či plemena), pozri Varieta (taxonómia) (a taxonomická úroveň)[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
  • pri kultúrnych rastlinách (z taxonomického hľadiska nevhodne, ale v praxi často[pozn 1]):
   • kultivar (lat. cultivar; synonymum: sorta)[11][2][12][13][1][14][15] ,
   • (spravidla len tvar "odroda":) kultivar, ale len v oblasti oficiálnej poľnohospodárskej ekonomiky[16][17][18], synonymum: sorta, pozri pod kultivar
   • zriedkavejšie: skupina kultivarov (t. j. podľa súčasného znenia ICNCP: "Skupina", podľa starších znení ICNCP: "skupina kultivarov", podľa ešte starších znení ICNCP: "konvarieta" [19][20]), synonymum: sorta,[21][22] pozri pod Skupina (ICNCP)
 • v mineralógii: druh nerastu odlišujúci sa od hlavnej podoby nerastu formou, farbou, chemizmom a pod.[23][24][25][26], pozri odroda (kryštalografia)

Varieta môže byť aj:

Odroda môže byť aj:

 • v zoológii zriedkavo: poddruh (lat. subspecies) [32]
 • expresívne: niečím sa odlišujúca skupina, druh[33]

Poznámky

upraviť
 1. „Používanie termínu varieta, odroda, plemeno alebo sorta pre kultivary je …nesprávne, pretože vedie k omylom a nejasnostiam.“[10]

Referencie

upraviť
 1. a b odrůda. In: Malá československá encyklopedie 4 M – Pol. Praha: Academia, 1986. S. 629.
 2. a b odroda. In: Encyklopédia Slovenska 4. zväzok N – Q. Bratislava: Veda, 1980. s. 172
 3. KREJČA, Jindřich, ed. a ČERVENKA, Martin, ed. Z našej prírody: rastlíny, horniny, minerály, skamenelíny. 2., dopl. vyd. Bratislava: Príroda, 1984. S. 15
 4. taxonomické jednotky. In: Zahradnický slovník naučný 5 R-Ž. Vyd. 1. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. ISBN 80-7271-075-3
 5. MASÁR, Ivan. Príručka slovenskej terminológie. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1991. S. 126
 6. odrůda In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 5. N – Q. Praha: Československý kompas, 1931. s. 312
 7. variety, natio. In: Hawksworth, D.L. 2010. Terms Used in Bionomenclature. The naming of organisms (and plant communities). Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility, 216 pp, accessible online at www.gbif.org/document/80577. ISBN 87-92020-09-7. S. 210, 126
 8. International Code of Zoological Nomenclature [1] Archivované 2009-05-24 na Wayback Machine 45.6.3 a 45.6.4
 9. rasa. In: Synonymický slovník slovenčiny, 2004. dostupné online
 10. taxonomické jednotky. In: Zahradnický slovník naučný 5 R-Ž. Vyd. 1. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2001. ISBN 80-7271-075-3 (autor hesla: Dostál)
 11. odroda. In: Pyramída
 12. MASÁR, Ivan. Príručka slovenskej terminológie. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1991. S. 126-127
 13. varieta. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 14. Sorte. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 15. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, 8th edition [2] Archivované 2011-08-13 na Wayback Machine 2.2 Note 2
 16. Šlechtění okrasných rostlin [online]. is.mendelu.cz, [cit. 2017-11-29]. Dostupné online. („Termín odroda…má tesnejší vzťah k agronomickému chápaniu, termín kultivar naopak skôr k botanickému spojeniu a je vhodnejší skôr len na vedecké a medzinárodné označenie. Ako kultivar možno totiž označiť aj ďalšie výsledky šľachtenia, ktoré nemusia byť úradne registrované, napr. línia, mutant, šľachtiteľský polotovar a i.” )
 17. nariadenie č. 50/2007 Z. z.
 18. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, 8th edition [3] Archivované 2011-08-13 na Wayback Machine 157 a 2.2 Note 4
 19. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, 8th edition [4] Archivované 2011-08-13 na Wayback Machine
 20. Ochsmann, J. Current Problems in Nomenclature and Taxonomy of Cultivated Plants [5] Archivované 2017-12-01 na Wayback Machine S. 55,56
 21. DOSTÁL, J., ČERVENKA, M.: Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1991. druh č. 647
 22. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, 8th edition [6] Archivované 2011-08-13 na Wayback Machine 3.3 Note 1 (ale porov. 2.2 Note 2)
 23. a b Varietät. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
 24. KREJČA, Jindřich, ed. a ČERVENKA, Martin, ed. Z našej prírody: rastlíny, horniny, minerály, skamenelíny. 2., dopl. vyd. Bratislava: Príroda, 1984. rôzne strny (doklad pre použitie slova odroda)
 25. Křemen :: SiO2 [online]. is.muni.cz, [cit. 2017-12-02]. Dostupné online. (doklad pre použitie slova varieta)
 26. fyzickageografia.sk, [cit. 2017-12-02]. Dostupné online. (doklad pre použitie slova varieta)
 27. varieta. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 28. varieta In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník S – Ž . 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-768-6. s.737
 29. EISENREICH, Günther, SUBE, Ralf et al. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko- slovenský slovník (1-2). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982.
 30. Mannigfaltigkeit. In: WALZ, G. (ed.): Lexikon der Mathematik [CD-ROM]. Spektum, 2001 ISBN 9783827404411
 31. Malá encyklopédia matematiky. 2., preprac. a rozš. vyd. Bratislava: Obzor, 1978. s. 809.
 32. KREJČA, J. a KORBEL, L. (eds.) et al.: Veľká kniha živočíchov. 3. nezmenené vydanie Bratislava: Príroda a. s., 1997. ISBN 80-07-00990-6 [1. vydanie malo názov: Z našej prírody - Živočíchy] s. 21
 33. odrůda. In:Příruční slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství, 1935-1957. dostupné online
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.