Veľká panva

Veľká panva (angl. Great Basin) je veľký suchý región Spojených štátov. Jeho hranice závisia od použitej definície. Podľa najbežnejšej definície je to súvislé povodie medzi pohorím Wasatch Mountains v štáte Utah a Sierra Nevada, ktoré nemá žiadny výtok ústiaci do mora.

Poloha