Veľmi krátke vlny (skratka VKV alebo VHF z anglického Very High Frequency) je oblasť elektromagnetického žiarenia používaná predovšetkým na prenos rozhlasového a rádiového signálu v atmosfére. Označenie vyplýva z toho, že jeho vlnová dĺžka je pomerne veľmi krátka.

Podľa definície frekvenčný rozsah zahŕňa frekvencie od 30 do 300 MHz, čo zodpovedá vlnovým dĺžkam 1 m až 10 metrov. Tieto frekvencie sa používajú na prenos signálu, ktoré vyžadujú väčšiu šírku pásma ako na KV. Do tohto pásma teda spadá aj FM rozhlasové a televízne vysielanie.

Frekvencie tesne pod týmto rozsahom nazývame krátke vlny (KV), nad týmto rozsahom ultra krátke vlny (UKV).

Využitie

upraviť

Nasledujúca tabuľka zobrazuje rozdelenie FM rádiových vĺn na jednotlivé pásma a geografiu ich využitia[1],[2]:

Názov pásma Frekvencia
Vlnová dĺžka
Príklady využitia
Pásmo OIRT (VKV I, "východná norma") 65-74 MHz
4,62 m - 4,05 m
východná Európa (SNŠ), do začiatku 90. rokov. 20. stor. stredná Európa
Pásmo CCIR 76-108 MHz
3,95 m - 2,77 m
Japonsko
Pásmo CCIR (VKV II, "západná norma") 87-108 MHz
3,45 m - 2,77 m
USA, západná Európa, stredná Európa

Referencie

upraviť
  1. Menič kmitočtu k VKV rádioprijímači z pásma CCIR do pásma OIRT
  2. Vysielanie v pásme VKV OIRT
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Velmi krátké vlny na českej Wikipédii.