Vedecké poznanie je ideálna stránka, podproces a výsledok vedeckého osvojovania si sveta.

Vedecké poznanie je podľa Aristotela epistémé – vyvrcholenie celého procesu poznania spočívajúce v postihnutí všeobecného a nevyhnutného. Vedecké poznanie sa opiera o zmyslovo poznávanú skutočnosť a prostredníctvom abstrakcie postihuje pojem. Vedecké poznanie zahrnuje aj teoretické poznanie. Nástrojom vedeckého poznania je logika. Vedecké poznanie sa odlišuje od mienenia.

Vedecké poznanie sa neombmedzuje iba na empíriu: zmyslové fakty sú preň iba prostriedkom postihnutia všeobecného.

Vedecké poznanie podľa J.Vajdu sa pohybuje v dimenziách pravdy a omylu.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.