Vedecký výskum je vysokokvalifikovaná organizovaná odborná činnosť zameraná na získanie nových poznatkov (základný výskum), respektíve na objavovanie postupov, ktorými možno využiť teoretické poznatky v praxi (aplikovaný výskum). Dôležitým faktormi vedeckého výskumu je dodržiavanie vedeckej metodológie a štandardov a pravidiel danej vednej disciplíny. Zároveň sa opiera o systematický skepticizmus a je otvorený pochybnostiam, racionálnej a zdôvodnenej kritike.[1]

Európsky kódex správania sa v záujme zachovania integrity vedeckého výskumu udáva, že[2]: „vedecký výskum preniká do všetkých zložiek spoločnosti, je jej integrálnou súčasťou a jedným zo základných zdrojov jej materiálneho aj duchovného bohatstva a dosiahnutia primeranej kvality života pre všetkých občanov.“

Referencie upraviť

  1. Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR), Bratislava, 2021
  2. The European Code of Conduct for Research Integrity [online]. ec.europa.eu, [cit. 2018-02-15]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.