Vektorové pole je priestor, ktorého každému bodu je jednoznačne priradený podľa predpísaného zákona určitý vektor.

Vektorové pole - každému bodu roviny je priradený vektor.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.