Venerológia

Venerológia je odvetvie lekárstva, ktoré uskutočňuje výskum, prevenciu a liečenie pohlavných chorôb.