Versaillská sústava

Versaillská sústava/versaillský systém môže označovať aj versaillsko-washingtonskú sústavu, pozri versaillsko-washingtonská sústava

Versaillská (mierová) sústava alebo versaillský (mierový) systém (príslušné zmluvy sa zriedkavo označujú ako parížske zmluvy; po nemecky Pariser Vorortverträge - doslova "Parížske predmestské zmluvy") je sústava medzinárodných vzťahov a medzinárodného usporiadania, ktorá vznikla v rokoch 1919 a 1920 ako výsledok sústavy zmlúv podpísaných v rámci Parížskej mierovej konferencie v predmestiach Paríža po prvej svetovej vojne.

Zmluvy boli podpísané medzi víťaznými štátmi Dohody a porazenými Ústrednými mocnosťami Konkrétne išlo o tieto zmluvy:

Všetky tieto zmluvy obsahujú aj identické ustanovenia o Spoločnosti národov a Medzinárodnej organizácii práce.