Vertikál (iné názvy vertikálny kruh, vertikálna kružnica, výškový kruh, výšková kružnica) je v geodézii a astronómii veľká kružnica nebeskej sféry, ktorá je vedená zenitom (nadhlavníkom) a nadirom (podnožníkom) a je kolmá na rovinu horizontu. Patrí k obzorníkovej sústave súradníc.