Vestfálsky mier (iné názvy: westfálsky mier[1], mier v Osnabrücku a Münsteri) je označenie pre 11 zmlúv podpísaných v roku 1648, ktorými sa skončila tridsaťročná vojna. Rokovania o týchto zmluvách sa viedli v rokoch 1644 – 1648 v Münsteri a Osnabrücku.

Jednanie v Münsteri

Rokovania predbiehali v dvoch mestách, aby v jednom malo prednosť Francúzsko a v druhom Švédsko a čas, ktorý zabralo vyriešenie ceremoniálnych otázok bol 15 mesiacov.[2]

Delenie

upraviť

Hlavné zmluvy:

  • (prvý) mier v Münsteri (münsterský mier): 30. január 1648, medzi Španielskom a Spojenými nizozemskými provinciami, ukončil osemdesiatročnú vojnu; tento mier bol potvrdený 24. októbra vo vestfálskom mieri v užšom zmysle
  • vestfálsky mier v užšom zmysle:
    • (druhý) mier v Münsteri (münsterský mier): 24. október 1648, medzi rímskonemeckým cisárom a ríšskymi stavmi na jednej strane a Francúzskom so spojencami na strane druhej
    • mier v Osnabrücku (osnabrücký mier): 24. október 1648, medzi rímskonemeckým cisárom a ríšskymi stavmi na jednej strane a Švédskom so spojencami na strane druhej

Ojedinele sa do vestfálskeho mieru zaraďuje aj tzv. pyrenejský mier z roku 1659, ktorý ukončil vojnu medzi Francúzskom a Španielskom a ustanovil hranice týchto štátov v Pyrenejách.

Hlavný obsah - územné zmeny

upraviť
 
Zjednodušná mapa Európy v roku 1648

Dôsledky

upraviť

Referencie

upraviť
  1. KÓNYA, Peter, a kol. Dejiny Uhorska : (1000 – 1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. 787 s. ISBN 978-80-555-0921-1. S. 277.
  2. KREJČÍ, Oskar. Mezinárodní politika. 6. upr. vyd., v Ekopressu 5. Praha : Ekopress, 2021. 803 s. ISBN 978-80-87865-63-7. S. 370.

Literatúra

upraviť
  • GAWRON, Przemysław: Hľadanie mieru na bojovom poli : Vojenský pat a mierové rokovania v rokoch 1643 - 1648. In: Historická revue, roč. XXV, 2014, č. 2, s. 55 - 59.