Viacúčelové rozšírenie internetovej pošty

Viacúčelové rozšírenie internetovej pošty (angl. multipurpose internet mail extension), skr. MIME, je internetový štandard, ktorý rozširuje základný formát emailu o podporu:

  • používania aj textu, ktorý je napísaný v inom ako ASCII kódovaní (napr. písať správu s diakritikou);
  • používania širšieho spektra emailových príloh (napr. binárne, multimediálne súbory);
  • používania (skladania) tela emailu z viacerých častí (napr. email v textovom aj formáte HTML zároveň);
  • používania v hlavičkách emailu text, ktorý je napísaný v inom ako ASCII kódovaní (napr. použiť meno odosielateľa s diakritikou).

MIME ako štandard sa používa aj na opis obsahu súborov. Teda slúži na opis možných obsahových typov (content types) vo všeobecnosti, nielen v oblasti elektronickej pošty. Používa sa ako súčasť komunikačných protokolov, napr. HTTP služby WWW. Pretože HTTP vyžaduje prenos dát vo formátovaní podobnom emailu.

MIME štandardizujú RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 4288, RFC 4289, RFC 2049.

Východiská a úvod

upraviť

Základný (a stále používaný) prenosový protokol pre email SMTP, podporuje len prenos ASCII znakov. Neznáme znaky by protokol SMTP nepreniesol korektne. Stručne, ASCII znaková sada (128 znakov) pokrýva hlavne znaky angličtiny. Teda nedokáže zakódovať znaky s diakritikou, či znaky iných národných abecied uložených v Unicode sade (cez 100 000 znakov).

Základný formát emailu je daný RFC 822, aktualizovaný v RFC 2822. Email sa skladá z hlavičiek a tela emailu, ktoré sú zapísané v ASCII. Stručne, hlavičky je možné popísať ako servisné informácie potrebné na doručenie tela emailu. Štandardy definujú kľúčové (vyhradené) slová, ktoré sa používajú v hlavičkách. Typicky sú to minimálne hlavičky From:, To:, Subject:, Date:. Kompletnú hlavičku, ktorá obsahuje kľúčové slovo a hodnotu (konkrétna adresa) môže SMTP server jednoznačne interpretovať a doručiť.

Práve MIME definuje mechanizmus ako vyriešiť problém prenosu znakov, ktoré nie sú v ASCII. Pred prenosom zakóduje všetky tieto znaky z inej znakovej sady do ASCII a po prijatí spätne dekóduje do uvedenej, pôvodnej znakovej sady. Mená, predmet, samotný text i prílohy emailu teda možno posielať bezproblémovo s diakritikou. Kódovanie a dekódovanie z MIME vykonáva MUA (Mail User Agent). Je to buď podprogram bežiaci na emailovom serveri, alebo emailový klient v používateľskom počítači.

MIME ďalej zavádza nové hlavičky, ktoré umožňujú presne špecifikovať obsah (content-type) alebo kódovanie prenosu (transfer encoding). MUA je tak možné informovať dopredu o type prílohy a on môže následne zobraziť ikonu alebo rôzne ponuky aj bez analýzy obsahu týchto príloh. Prenosové kódovania môže interpretovať SMTP server. MIME poskytuje možnosti na vlastné rozšírenie. To znamená, že štandard umožňuje použiť aj iné, nové content-type a nové vlastnosti MIME objektov. Všetky MUA ich už ale nemusia správne interpretovať. Cieľom takéhoto rozšírenia emailu o MIME bolo nijak nepozmeniť štandardy pre pôvodný formát emailu. Preto by mal byť aj email formátovaný pomocou MIME naďalej prenositeľný SMTP a čiastočne zobrazený v MUA, ktoré MIME nepodporuje.

Hlavičky MIME

upraviť
Pre kompletný popis všetkých hlavičiek, napríklad disposition pozri MIME

Časti emailu

upraviť
Opis ďalších možných častí emailu, napríklad report, related, form data pozri pod MIME

Referencie

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku MIME na anglickej Wikipédii.