Dátový projektor

(Presmerované z Videoprojektor)

Dátový projektor (iné názvy: dataprojektor, digitálny projektor, projektor, zriedkavo: beamer; ak sa chce zdôrazniť, že je to aj videoprojektor: data-video projektor, data/video projektor, video-data projektor, video/data projektor) je projektor na premietanie obrazovej informácie z počítačovej techniky (PC, notebook a pod.) a často aj z videozariadení (pozri nižšie o videoprojektore). Ako zdroj svetla sa používa halogénová žiarovka, plynová výbojka alebo v prípade LCD projektorov špeciálna "lampa".

Dátový projektor v kine

Videoprojektor

upraviť

Videoprojektor (alebo staršie aj televízny projektor a hovorovo zriedkavo videopremietačka) je termín, ktorý sa dnes používa často viac-menej synonymne s termínom dátový projektor, ale donedávna mal iný význam. Definícia televízneho projektora či videoprojektora z roku 1997 znie nasledovne: zariadenie, ktoré sa používa na tvorbu obrazu z video signálu, a ktoré ho premieta na plátno prostredníctvom špeciálneho optického zariadenia, vo všeobecnosti s cieľom poskytnúť veľký obraz. [1] Bc. Petr Matějů vo svojej diplomovej práci z roku 2011 opísal rozdiel medzi dátovým projektorom a videoprojektorom nasledovne: V minulosti sa každá z ... technológií používala na iný druh zobrazenia. Technológia DLP sa viac používala na projekciu videa napr. v domácich kinách (videoprojektory) a LCD zas predovšetkým v spojení s výpočtovou technikou (dataprojektory). Časom sa rozdiely medzi oboma technológiami postupne zmenšovali, takže v súčasnosti už subjektívne rozdiel v obraze ťažko zistíme. Rozdelenie na dataprojektory a videoprojektory dnes spočíva predovšetkým v pomere strán premietaného obrazu a v rozlíšení. Dataprojektory sa vyrábajú s pomerom strán 4:3 (výnimočne 16:10) s natívnym rozlíšením 800x600 alebo 1024x768, preto, aby zodpovedali pomeru strán PC alebo notebooku. Naproti tomu videoprojektory sa vyrábajú s pomerom strán 16:9 a rozlíšením 1280x720 bodov – HD Ready, alebo 1920x1080 bodov – Full HD. Oba typy projektorov sa však vyrábajú s takými rozhraniami, že umožňujú pripojiť aj PC aj priamo zdroje videosignálu. Je teda väčšinou možné použiť ich na obidva účely.[2]

Referencie

upraviť
  1. television projector [online]. Electropedia, marec 1997, [cit. 2012-12-11]. Dostupné online. (po francúzsky a anglicky)
  2. MATĚJŮ, Petr. Videosekvence a jejich využití při výuce fyziky na ZŠ. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta – Katedra fyziky, 2011. Dostupné online. (po česky)